bla-bla

คนท้อง

posted on 05 Feb 2010 01:41 by housewife in bla-bla

เมื่อรู้ว่าท้องครั้งแรก

 

 

 

หลังคลอด

 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า.........หน้าอกจะเหมือนลูกโป่งที่ถูกปล่อยลมจนแฟป

                                 หน้าท้องจะเหมือนแผนที่โลก